Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας & Αιτωλοακαρνανίας

O Σύνδεσμος Ύδρευσης Νομών Λευκάδας & Αιτ/νίας εν συντομία ΣΥΔΛΑ ιδρύθηκε στις 16.4.1968 με το υπ. Αρίθμ. 198 φύλλο της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με αριθμό απόφασης 4300 του τότε Νομάρχη Λευκάδος Αθανασίου Τσαντιώτη, η οποία μνημόνευε τις αποφάσεις 43, 3, 1, 8, 3, 3, 9, 7, 2 και 2 του Δημοτικού … Συνεχίστε να διαβάζετε το Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας & Αιτωλοακαρνανίας.