Μικρώνης Ζώης

Πολιτικός Μηχανικός – Τεχνικό γραφείο, κατασκευαστική εταιρία στη Λευκάδα. Η ZOIS MIKRONIS CONSTRUCTION κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο και πρωτοπορεί στον τομέα των κατασκευών στην ευρύτερη περιοχή της Λευκάδας, τα τελευταία 30 χρόνια.