Κλινική Γαληνός – Λευκάδα

Μία νέα µεγάλη επένδυση πρωτοποριακών προδιαγραφών που έρχεται να καλύψει την ανάγκη των πολιτών στη λήψη υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας και ταυτόχρονα να διασφαλίσει ταχύτερη πρόσβαση σ’ αυτές, εγκαινιάστηκε στη Λευκάδα. Η Μονάδα Ηµερήσιας Νοσηλείας ΓΑΛΗΝΟΣ ιδρύθηκε το 2017 στη Ζάκυνθο για να υπηρετεί τον “άνθρωπο”. Σκοπός ήταν να δηµιουργηθεί µια µονάδα µε ανθρωπο-κεντρικό χαρακτήρα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κλινική Γαληνός – Λευκάδα.