Καρνάγιο Βλυχού (Βαγενάς – Κατωπόδης & ΣΙΑ ΟΕ)

Το καρνάγιο στο Βλυχό κατασκευάζει και επισκευάζει σκάφη.Κατωπόδης Κωνσταντίνος Δημ.Βαγενάς Κυριάκος. Vliho Boat Yard