ΕΚΟ Κοζάκος (Κατωπόδης Ευστάθιος Γερ.)

Μεγάλο Αυλάκι (Νυδρί) Κεντρικό κατάστημα. Υποκαταστήματα: Περιφερειακή Οδός Νυδρίου – Λευκάδας Λυγιά